KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Audit familyfriendlycommunity aneb Jak se radnice ozývá, když se na ni volá
Zpět

Audit familyfriendlycommunity aneb Jak se radnice ozývá, když se na ni volá

Přidáno 12. 4. 2018
Ilustrační foto
Před dvěma lety proběhla v brněnských tramvajích mini kampaň, kde si cestující mohli všimnout dětských obrázků s vesmírnou stanicí, rozkvetlými stromy a šťastnými lidmi. Tyto obrázky vznikly jako reakce dětí na podnět auditu, který v roce 2016 probíhal v městské části Brně-sever a jeho hlavní část byla ukončena schválením významných prorodinných priorit v zářijovém zastupitelstvu MČ Brno-sever. Ale začněme pěkně popořádku.
"Jak by mělo vypadat okolí, ve kterém žiješ?"
"Chci, aby zde byly nezničitelné lavičky…" "Mohlo by tu být vesmírné centrum…" "Chci, aby se na sebe lidi usmívali a aby všichni byli šťastní…" "Líbilo by se mi, kdyby všude kvetly kytky…"


Většina z nás má slovo audit spojené s procesem ověřování, zda v některé z veřejných institucí nedochází k zpronevěře financí a většinou (s trochou ironie) je vše v pořádku a nikde nejsou nalezena žádná pochybení. Po zprávě o takovém dokonalém auditu však zůstává jakási pachuť k veřejným institucím a jejich fungování. Slovo audit pochází z latinského slovesa "audire", jehož význam je "slyšet" a "naslouchat". Auditní proces, který proběhl v MČ Brno-sever měl však za cíl jiný výsledek. Nechtěli jsme zjišťovat, jak nám to tu skvěle funguje a jak dokonalé místo k životu kolem sebe máme. Chtěli jsme víc, chtěli jsme totiž zjistit, jaké potřeby mají lidé ve všech svých životních obdobích a s jakými nešvary se potýkají rodiny žijící v naší městské části. Chtěli jsme lidem naslouchat.

Jak to tedy fungovalo?
Jihomoravský kraj nabídl obcím účast v tomto projektu, jehož cílem bylo rozvíjet mezigenerační dialog a celkově podpořit budování rodinných vztahů. Projekt k nám přišel z Rakouska, kde nějakou dobu již existuje a jsou s ním velmi dobré zkušenosti. Protože nás skutečně zajímá, zda se obyvatelé cítí ve svém prostředí dobře, postupně jsme se zaměřili na zjišťování potřeb různých skupin, a to: novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, babiček a dědečků, případně těch, kteří se o někoho starají, a nebo sami potřebují péči. Oslovili jsme zástupce různých organizací, které se věnují těmto skupinám (ať již z neziskového prostoru, vzdělávacích institucí, sociálních služeb apod.) a zrealizovali větší workshop, kde měl každý možnost se vyjádřit. Zazněly zde informace o tom, co lidé potřebují, co by uvítali a co je potřeba akutně zlepšit. Po tomto workshopu vznikla projektová skupina, která se pravidelně scházela a vyhodnocovala výsledky z workshopu, až nakonec vznikl výstup priorit – opatření, která měla být realizována v průběhu následujících tří let. Opatření oficiálně schválilo zastupitelstvo MČ Brno-sever a byla předložena certifikační komisi Jihomoravského kraje, díky čemuž naše městská část získala certifikát "Family friendlycommunity" („obec přátelská rodině“).

Po čem tedy lidé touží?
Asi se ptáte, co bylo tím výstupem a jak se audit konkrétně dotknul života v naší městské části. Zde je stručný přehled opatření, ke kterým se MČ Brno-sever zavázala:
  1. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
    Zjistili jsme, že by rodiče uvítali, aby s nimi některé školy lépe komunikovaly a používaly k tomu i moderní nástroje jako email a sociální sítě. Aby škola nabízela např. newslettery ze svých akcí a zkrátka aby v dnešní době byla prezentace a komunikace školy modernější…tak jak jsme zvyklí odjinud. MČ se nemůže vměšovat do komunikace mezi školou a žákem / rodiči, proto oslovujeme vedení našich škol (Brno-sever zřizuje celkově 7 základních škol a 13 mateřinek) a s tímto závěrem je seznamujeme. Jako reakce na tento požadavek začaly některé školy
                b. Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy);
                Každý kdo vychovává dítě, kdo o někoho pečuje nebo prožívá období podzimu svého života, občas hledá nejen virtuální prostor pro sdílení, ale potřebuje i skutečně existující místo, kde může získat informace, setkat se s jinými lidmi, odpočinout si, třeba si i zacvičit…zkrátka vstoupit do komunity a sdílet se. MČ Brno-sever v uplynulém roce 2017 jako reakci na tento konkrétní výsledek auditu zřídila mezigenerační centrum, které je umístěno v budově na největším sídlišti městské části Lesná a kterou k tomuto účelu nechala moderně zrekonstruovat. Na family pointu a senior pointu je unikátní to, že se oba pointy nachází v jednom místě (běžně bývají odděleně) a že tedy dochází k přirozenému a ne vynucenému mezigeneračnímu dialogu, který má blahodárný dopad na občanské soužití. Společenské centrum Brno-sever, které je se stálou službou zdarma otevřeno pro veřejnost po celý pracovní týden nenabízí pouze family a senior point s hernou a hygienickým zázemím, ale také se zde nachází prostor pro umísťování krátkodobých výstav (zaměřujeme se na vernisáže umělců působících a žijících na městské části), místo pro cvičení s workshopová místnost. Společenské centrum tepe životem a stalo se i díky nízkému nekomerčnímu nájmu volbou pro víkendové konání rodinných oslav, křtin a svateb.
                c. Vytvoření portálu organizací, spolků na MČ Brno-sever a vznik nových rubrik v radničním měsíčníku Severníku
Díky diskuzi na toto téma vznikl nejdříve webový portál zaměřený na volnočasové aktivity nezávislých spolků a organizací, později se ale díky skvělé spolupráci s Mendelovou univerzitou (sídlící v naší městské části) vyloupnula naprosto neočekávaná mobilní aplikace „Průvodce severem“ pro platformy Android a Apple, v níž naleznete do mapy vložený seznam veškerých spolků rozdělených do kategorií podle cílové skupiny, na níž se jejich činnost zaměřuje (např. Orel nabízí cvičení pro děti od tří let, fotbal pro dospělé a dětský folklorní soubor pro děti od šesti let – je pro to v kategorii „Děti 3-6 let“, dále v kategorii „Děti 6-15 let“ a v „Dospělí“). Protože se v naší měské části nachází více než 80 spolků, pokrýváme v aplikaci skutečně všechny skupiny aktérů rodinné politiky – od miminek po seniory a hendikepované. Významnou součástí aplikace je také seznam téměř 80 hřišt a 13 psích výběhů s aktuálními fotografiemi a potřebnými informacemi typu, jestli se v okolí nachází toalety, lavičky, stínění, kavárny apod. V současné době probíhá příprava dalších informačních podkladů, kdy studenti Mendlovy univerzity mapují významné místa a památníky a ty pomocí gps lokace zadávají do aplikace. Aplikace by měla být spuštěna do začátku velkých prázdnin 2018.      
                d. Referent pro rodinnou politiku
Protože na realizaci prorodinných opatřeních městské části Brno-sever skutečně záleží, byl přijat nový pracovník, který dohlíží na jejich uvádění do praxe, významně se podílí na tvorbě obsahu aplikace Průvodce severem a zpracovává vnitřní metodiku MČ Brno-sever, která bude obsahovat prorodinnou koncepci. Cílem je vybudovat kvalitní zázemí pro občany tak, aby se městská část stala vyhledávanou lokalitou pro spokojený život. Audit familyfriendlycommunity je skvělým a v zahraničí ověřeným nástrojem, jak toho skutečně dosáhnout.

Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno-sever a místopředsedkyně Sdružení žen KDU-ČSL