Cíle

  • vyjadřovat se k aktuálním politickým a celospolečenským problémům a podávat návrhy a náměty podporující úsilí o jejich řešení,
  • reagovat na problémy, které se dotýkají ženy a rodiny a které jsou ovlivněny situací rodin. Formulovat, provádět a sledovat politiku s ohledem na ženu a rodinu,
  • spolupracovat s představiteli a orgány KDU-ČSL na všech úrovních,
  • prosazovat oprávněné nároky na zastoupení žen v orgánech KDU-ČSL a v zastupitelských sborech (minimální 30 % zastoupení žen),
  • spolupracovat s ostatními i zahraničními, především ženskými, rodinnými a dalšími organizacemi v zájmu naplnění cílů sdružení.