Historie

2. října 2004 se konal v Charitasu ustavující Sněm SŽ KDU-ČSL.
Předcházelo tomu jarní setkání na Vysočině (Domanín), kde
členky zlínské KDU-ČSL pod vedením poslankyně Michaely
Šojdrové a dalších účastnic iniciovaly založení ženské stranické
platformy po vzoru západních demokratických stran. Platformy
žen jsou samozřejmou součástí vyspělých demokratických politických
stran v Evropě. Přispívají svou vizí k formulování programů
svých stran a mají napomáhat k většímu zastoupení žen
ve vyšších stranických a veřejných funkcích.

Nově vzniklé Sdružení žen mělo na co navázat: především
na „Kluby křesťanských žen“, které se hned po r. 1989 pokusily
zapojit do veřejného života a reagovat na společenské změny,
které přinesla „sametová revoluce“. V čele této formace stála významná
osobnost polistopadové lidovecké politiky, poslankyně
JUDr. Ivana Janů, pozdější soudkyně Ústavního soudu a mezinárodního
soudu v Haagu.

Sdružení je podle stanov organizováno podobně jako stranická
struktura KDU-ČSL. K tradici KDU-ČSL patří také tradičně velký
podíl žen v členské základně, který činí 52 %.

O politické a občanské zralosti svědčí i Ženský program ČSL
z r. 1919, který byl součástí tehdejší stranické legitimace. Jeho
některé požadavky snesou i dnešní měřítka:
bod 2) Žádáme zvláštní ochranu matek a kojenců a zákaz
noční práce žen a dívek vůbec.
bod 5) Dělnice a služebné buďtež pojaty do úrazového a starobního
pojištění.
bod 6) Práce dětí budiž zákonem zapovězena.
bod 10) Žena buď s mužem před zákonem rovna a mějž všude
volební právo a přístup do všech oborů středoškolského,
vysokoškolského i odborného studia.


Na domácí i evropské politické scéně zaujímá SŽ KDU-ČSL důstojnou
pozici. V našem politickém spektru je jedinou nelevicovou
stranou, která ženskou politickou frakci má. Je také členskou
organizací ženské platformy Evropské lidové strany.

Sdružení žen KDU – ČSL je organizací nejen pro členky KDU-ČSL,
ale i pro další ženy, které s politikou strany souhlasí, sympatizují
a chtějí se na ní podílet a podporovat ji.