KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Hledáme nástroje pro řešení chudoby dětí v ČR
Zpět

Hledáme nástroje pro řešení chudoby dětí v ČR

Přidáno 21. 3. 2017
Ilustrační foto
Dne 30. 3. 2017 v Charitasu pořádalo Sdružení žen KDU-ČSL  pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horské odborný seminář Chudoba dětí v ČR.  

Senátorka Mgr. Šárka Jelínková zahájila setkání stručnou analýzou sociálního vyloučení a jeho dopadů na život dítěte, které se významně projevuje v  ekonomické situaci rodiny, postavením na trhu práce, v oblasti vzdělávání, péče o zdraví a bydlení. Pro děti to konkrétně znamená ztížený přístup ke kvalitnímu vzdělávání – nemívají potřebné školní pomůcky, nemohou jezdit se spolužáky na výlety, problematická je jejich domácí příprava, na kterou rodiče často nestačí a chybí motivace i jim samotným. Špatné známky, poznámky za zapomínání i za nevhodné chování má za důsledek, že dítě nezapadá mezi spolužáky a je odmítáno. Jeho obranou je pak nevhodné chování ke spolužákům i učitelům, slovní i fyzické napadání. Nepohodu dětí pak umocňuje špatné bydlení. Domácnost zpravidla obývá větší počet členů široké rodiny, je nedostatečně vybavená, se špatnými hygienickými podmínkami, bez soukromí a vhodných podmínek na školní přípravu. Jak z tohoto začarovaného kruhu ven? Bez pomoci zvenku to nejde.
Další přednášející právnička Mgr. Anna Hofschneiderová se zabývala tématem „Odebírání dětí z rodin z důvodu chudoby a bytové nouze rodiny – právní úprava a praxe“, která hned v úvodu konstatovala, že legislativa musí jít ruku v ruce s implementačními nástroji. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zaručuje v čl. 8 právo na ochranu rodinného života. Jaké závazky státu z toho vyplývají? Závazek respektovat, chránit a plnit, tj. zajistit podmínky pro naplňování tohoto práva v praxi. Jedním z nástrojů je nabídka sociálního / dostupného bydlení, která v ČR není legislativně řešena. Návrh zákona o sociálním bydlení, který schválila letos v březnu vláda a jde do sněmovny, přináší částečné řešení problémů chudých rodin s dětmi. S aktuální verzí návrhu zákona nás na semináři seznámil Dr. Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení. Přes některá omezení přináší nový zákon vcelku systémové řešení a pro rodiny v bytové nouzi je východiskem. Dr. Ripka projevil naději, že zákon bude ve sněmovně schválen a požádal přítomné političky o podporu.
Závěrečná diskuse potvrdila, že sociální chudoba dětí je vážným problémem současnosti (nejen v ČR), a je třeba, aby mu politici věnovali pozornost. SŽ KDU-ČSL se dlouhodobě sociálními problémy matek a dětí zabývá, o čemž svědčí i pořádání tohoto semináře, který byl velmi kladně hodnocen přítomnými političkami i z jiných stran. 
  

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
Statutární místopředsedkyně SŽ KDU-ČSL
 
15.00 - 15.30 Sociální vyloučení a jeho dopady na život dítěte.
Přednášející: Mgr. Šárka Jelínková, senátorka     
Diskuse   
 
15.30 – 16.00  Odebírání dětí z rodin z důvodu chudoby a bytové nouze rodiny. Právní úprava a praxe. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.
Přednášející: Mgr. Annu Hofschneiderová   
Diskuse
 
16.00 – 16.15  Komentář ke schválenému návrhu zákona o sociálním bydlení z hlediska řešení chudoby rodin s dětmi.
 Přednášející: Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu ČR
Diskuse

16.15 – 16.35 Sociální podnikání z pohledu řešení chudoby rodin s dětmi s handicapem.
Přednášející: Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu ČR
Diskuse
16.35 – 17.00 Shrnutí a závěrečné doporučení