KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Europoslankyně Michaela Šojdrová
Zpět

Europoslankyně Michaela Šojdrová

Přidáno 14. 4. 2018
Ilustrační foto
Co konkrétně (jaké opatření) by mohl či měl stát (podle vás) udělat pro
to, aby byly rodiny ochotné přijímat více dětí?


Stát by rodiny s  dětmi měl podporovat. Rodiče skutečně musí počítat s tím, že čím více dětí, tím bude jejich ekonomická situace horší. O to víc si vážím rodin, které se pro více dětí rozhodnou.
Společnost by měla uznat, že děti jsou naše společná investice, která se nám v budoucnosti vrátí. Stát má několik možností jak rodiny s více dětmi podpořit. Na prvním místě je  zajištění příjmu tak, aby rodina nežila na hranici chudoby, nemusela žádat o sociální dávky, přestože jeden z rodičů pracuje. Nebála bych se ještě většího daňového zvýhodnění, než platí dnes. To znamená zvýšit daňové slevy na děti, včetně daňového bonusu, který je dnes maximálně 60 tisíc. Právě v případě třetího dítěte by mělo jít ještě o výraznější posun,  aby bylo zřejmé, že společnost chce rodičům pomáhat nést jejich břemeno. Tento způsob je mnohem méně zneužitelný než  pasivní sociální dávky.  Dále je to několik opatření, které se osvědčily v zemích EU. Stát by měl podpořit ženy, které chtějí mít děti a zároveň se nechtějí zcela vzdát své profese.  Měl by být dostatek kapacit kvalitní péče o děti již od dvou let,   legislativa by měla motivovat tatínky ke sdílené rodičovské dovolené a zaměstnavatele v jejich nabídce flexibilních vstřícných podmínek pro rodiče pečující o malé děti. Právě taková směrnice se na úrovni EU právě rodí.

Pro CV SŽ KDU-ČSL, 14.4. 2018
 
Aktuálně je v Evropském parlamentu projednávána směrnice o
„rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob“.
 
Co je důvodem pro předložení:
Statistiky Eurostatu poukazují na nedostatečné zastoupení žen na trhu práce a nerovnoměrné rozdělení pečovatelských povinností o děti. Velkou výzvou současnosti je i demografický vývoj a rozdíly v odměňování žen a mužů jakož i rozdíl ve výši důchodů žen a mužů.
 
Evropská komise prostřednictvím svého návrhu Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a související strategie navrhuje taková pravidla, která by měla pomoci čelit těmto výzvám.
 
Co je cílem:
  • zvýšit účast žen na trhu práce a snížit rozdíly mezi příjmy žen a mužů (včetně rozdílů v odměňování a výši důchodů)
  • poskytnout pracovníkům větší flexibilitu, pokud jde o slaďování pracovních a pečovatelských povinností se zřetelem na úlohu mužů
  • podpořit moderní rodinné politiky (mimo jiné za účelem řešení demografických a společenských výzev)
 
Za účelem dosažení těchto cílů navrhuje Komise především následující opatření:
 
  • rodičovská dovolená - prodloužení věku dítěte, do kterého může rodič dovolenou čerpat (z 8 na 12let) Navrhuji jen do 8 let., odměna na úrovni nemocenské, minimální doba nepřenositelnosti rodičovské dovolené z jednoho rodiče na druhého (4 měsíce), větší flexibilita při čerpání (po částech a na část pracovní doby) Zde navrhuji  snížit na 1 měsíce, a pokud otec vybere 2 měsíce, tak dostane navíc 1 měsíc, tedy polovinu té doby, kterou vyčerpal, (německý model). 
  • otcovská dovolená - minimální délka trvání 10 dní, odměna na úrovni nemocenské
  • ošetřovné za účelem péče o vážně nemocné nebo závislé rodinné příslušníky - minimální délka trvání 5 dní, odměna na úrovni nemocenské
  • uspořádání pracovní doby - nové právo pracovníků s dětmi do věku 12 let nebo s nebo jinými závislými rodinnými příslušníky žádat o pružné uspořádání pracovní doby
 
Návrh směrnice doprovází i  návrh nelegislativních opatření, která spočívají v zajištění kvalitnější   a dostupné předškolní péče o děti.
 
Postoj, který v EP prezentuji:
 
Souhlasím s nutností řešit situaci rodičů malých dětí, a proto většinu z návrhů podporuji.
Předložila jsem pozměňovací návrhy, které většinou posilují roli členských států a pozitivní motivaci rodičů i zaměstnavatelů.
 
Ve svých vystoupeních požaduji od EU i členských států ocenění rodičů za jejich pečovatelskou roli. Návrh směrnice jde správným směrem. Jeho nedostatkem je důraz na hodnotu mateřství i rodičovství, společnost musí vytvářet podmínky pro svobodnou volbu žen, zda chtějí zůstat co nejdéle s dětmi a pečovat o ně,  anebo se co nejdříve vracet do práce.  Obě řešení jsou naprosto rovnocenná.