Sdružení žen je ženskou platformou politické strany KDU-ČSL.

Sdružení žen vzniklo na ustavujícím Sněmu SŽ KDU-ČSL, který se konal 2. října 2004 v Charitasu. Předcházelo tomu jarní setkání na Vysočině (Domanín), kde členky zlínské KDU-ČSL pod vedením poslankyně Michaely Šojdrové a dalších účastnic iniciovaly založení ženské stranické platformy po vzoru západních demokratických stran. Platformy žen jsou samozřejmou součástí vyspělých demokratických politických stran v Evropě. Přispívají svou vizí k formulování programů svých stran a mají napomáhat k většímu zastoupení žen ve vyšších stranických a veřejných funkcích.