Zpět

Alena Antošová

Ústecký kraj
Do komunální politiky vstoupila v roce 1989 a v prvních komunálních volbách v roce 1990 byla zvolena do funkce starostky obce Proboštov, funkci vykonávala úspěšně 20 let.  V tomto období byla vybudována kompletní plynofikace a kanalizace obce a postavena víceúčelová budova radnice. Již více než 15 let slaví obec udělení a vysvěcení znaku
a praporu. V současné době je zastupitelkou obce za KDU-ČSL. Od roku 1991 je aktivní členkou strany a v roce 1997 byla zvolena krajskou předsedkyní KDU-ČSL Severočeského kraje. Několik volebních období vykonává funkci krajské předsedkyně Ústeckého kraje
a kandidovala také do Senátu ČR za okres Teplice. Je členkou Sdružení žen KDU-ČSL a ve svém kraji jeho činnost podporuje. Je delegátkou Svazu měst a obcí ČR při Radě Evropy a pravidelně se od roku 2000 účastní zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů ve Štrasburku. Angažuje se jako členka Správní rady Nadace Bonum Commune. Paní Antošová žije v obci Proboštov, vychovala tři děti a stará se o pět vnoučat.