Zpět

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Moravskoslezský kraj

Ve funkci místostarostky města Příbor je od roku 2011 a zasadila se o přijetí "Plánu rodinné politiky města“, za kterou získal Příbor ocenění MPSV. Aktivně se zapojuje do přípravy a průběhu rekonstrukce památek ve městě a rozšíření kulturních akcí, za což město letos získalo ocenění "Historické město roku 2015" a za rekonstrukci rodného domu S. Freuda ocenění odborné poroty. Při komunálních volbách prosadila, aby v rámci gendrového zastoupení na kandidátní listině KDU-ČSL bylo vyvážené zastoupení žen a mužů.
V současné době jsou v radě města 2 zástupkyně za KDU-ČSL. Je dlouholetou a aktivní místopředsedkyní okresního a krajského výboru KDU-ČSL, dále předsedkyní Sdružení žen Moravskoslezského kraje, výraznou osobností CV SŽ KDU-ČSL a patří k oporám ženské platformy v KDU ČSL. Je členkou KDU ČSL od roku 2000. Původním povoláním je inženýrka ekonomie, má dospělého syna a v manželství je 39 let.