Zpět

MUDr. Eva Nováková

Zvláštní cenu CV SŽ KDU ČSL, udělovanou v roce 2016 za mimořádný počin v oblasti kultury, získala paní MUDr. Eva Nováková, zakládající členka SŽ KDU-ČSL, nominovaná za mimořádnou a dlouholetou angažovanost v oblasti kultury v městě Kroměříž. Paní MUDr. Nováková je držitelkou „Ceny města Kroměříže za rok 2015“. Je zakladatelkou klubu UNESCO v Kroměříži, který je výjimečnou občanskou iniciativou v rámci celé ČR a paní doktorka Nováková v něm působí jako předsedkyně. Podílela se na zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Iniciovala mnoho mezinárodních setkání vědců a odborníků v oblasti kulturního dědictví a také mnoho konferencí zaměřených na lidská práva, dobrovolnictví, ochranu a využívání památek UNESCO. Nadále je hybatelkou a duší dalších významných kulturních a uměleckých počinů v Kroměříži, jako je festival „Hudba v zahradách a zámku“. Čtyři roky působila jako místostarostka města Kroměříž, čtyři roky jako poslankyně ČNR ve výboru pro kulturu a vzdělávání, dva roky jako senátorka Parlamentu ČR. Oceněním práce paní doktorky je také její členství v České komisi UNESCO.
Eva Nováková před časem získala Cenu biskupa Karla z Lichtenštejna udělovanou Klubem UNESCO, dostala rovněž Zlatý kroměřížský tolar za dlouholetou práci pro Klub UNESCO a za propagaci města Kroměříže.