Zpět

Ing. Terezie Šmolíková

Pardubický kraj
Členkou KDU-ČSL je od roku 1990 a od roku 1998 je kontinuálně zastupitelkou města Litomyšl za KDU-ČSL a dvě volební období byla zároveň členkou městské rady. Členkou Sdružení žen KDU-ČSL je od jeho založení. Má radost z toho, že se ve městě společně daří být skutečně "klidnou silou" a naplňovat volební program KDU-ČSL. Politiku chápe jako nabídku podílet se na spoluvytváření věcí a vztahů na životní cestě a přitom pro ni není důležité, zda se jedná o politické pole působnosti na úrovni dvou sousedů, anebo na úrovni dvou velkých národů. Jako důležité vnímá to, jaký prostor se na všech těch politických bojištích nabízí Dobru a Zlu. Vystudovala VŠCHT v Pardubicích. Dvacet čtyři let pracovala jako ředitelka Centra sociální pomoci města Litomyšl, zaváděla nové postupy při práci se seniory, hlavně při péči o nemocné Alzheimerovou chorobou. Založila Litomyšlskou univerzitu 3. věku. Má hezkou rodinu, vychovala 3 děti a raduje se z pěti vnoučat.