Zpět

Ing. Jaromíra Vítková

Jihomoravský kraj
Pochází z lidovecké rodiny, členkou strany je od roku 1990. Pravidelně se objevuje na kandidátních listinách KDU-ČSL, je předsedkyní MO a okresního výboru KDU-ČSL
a místopředsedkyní KV KDU-ČSL. Čtrnáct let je místostarostkou města Boskovice a od roku 2012 krajskou zastupitelkou. Patří k zakládajícím členkám Sdružení žen KDU-ČSL. Současně je předsedkyní sociální komise Jihomoravského kraje a podílí se na vyjednávání podmínek sociálních zařízení v rámci optimalizace sociální sítě. Je členkou a podporovatelkou mnoha občanských sdružení a spolků, aktivně se zasazuje o účast žen v politice. Prosazuje prorodinné služby a fungování mateřských center v celém regionu. Je iniciátorkou řady charitativních projektů, jako je známé „Zámecké hemžení“. V Boskovicích se zasadila o obnovu městské památkové zóny a o řadu dílčích projektů na zachování a oprav kulturních památek, je aktivní členkou Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska. Prosazuje politiku, která je blízká lidem. Její profesí je péče o životní prostředí a radostí péče o dvě vnučky.