KDU.breadcrumbs.homeRegiony Středočeský kraj

Středočeský kraj

Adresa: Palác Charitas Karlovo náměstí 317 /  5, 128 00 Praha 2

 


Základní informace
Karlovo nám. 5/317, 128 01 Praha 2
 
Kontaktní osoba:
Dana Magdalena Němcová
tajemnice SŽ SK
dana.magdalena@seznam.cz
+420 739 504 804

 


Krajský výbor SŽ Středočekého kraje

Osoba Funkce
Hlavinková Zdeňka předsedkyně SŽ SK
Mašková Hedvika, Bc. místopředsedkyně SŽ SK
Němcová Dana Magdalena tajemnice SŽ SK
Hrubanová Ilona členka výboru SŽ SK
Kubová Soňa členka výboru SŽ SK
Mandáková Michaela členka výboru SŽ SK
Mašková Hedvika ml. členka výboru SŽ SK